Jean dài trơn cho nàng mới về

280,000

size 14-16-18-20-22-24.