Xịn sò đầm liền không tay bắt chéo JonhNewYork

150,000

Hàng của JonkNewYork .

Đầm có phần phối trên như những hạt sơn phun li ti , màu xanh và xanh ánh tím .

SizeL ( 70-75kg ) – Xl