What do you think cùng chú chó nhỏ màu trắng , eo 57cm

150,000