Nữ tính áo xô cổ bèo , xẻ trụ cài nút suốt thân áo , tay hơi phồng có bo

150,000