Không rách , ko bụi thì ko phải là em

280,000

size 8-10-12-14.