Đã là short ngắn rách mà phần nút cũng phải rách thì mới ” chất “

180,000