Chỉ có thể là nàng Vigoss ngang bắp chân size 8-10-12-14-20

250,000