Thêm kiểu Adidas thun cotton cao cấp bigsize vòng bụng 118cm đến 130cm

220,000

Size XL ( ngang bụng áo 59cm –  nguyên vòng 118cm )

Size XXL ( ngang bụng áo 62cm –  nguyên vòng 124cm )

Size XXXL ( ngang bụng áo 65cm – nguyên vòng 130cm )