Fan của Jordan size 3xl ( vòng bụng 130cm ) thì chọn 1 cái nha

220,000

Size XXXL ( ngang bụng áo 65cm –  nguyên vòng 130cm )