Cá tính short không ngắn lắm xăn lai , rách họa tiết

180,000