Bộ sưu tập sơmi trơn tay ngắn size Xl ( 17 -17.1/2) – XXL ( 18-18.1/2) cập bến

250,000